Uredništvo

NAKLADNIK
Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet
ZA NAKLADNIKE
Zoran Tomić, rektor
Ivica Musić, dekan
UREDNIŠTVO
Boris Berić (Osijek), Josip Bratulić (Zagreb), Dunja Brozović-Rončević (Zadar),
Mate Buntić (Mostar), Ruggero Cattaneo (Milano), Mario Grčević (Zagreb), Dubravko Jelčić (Zagreb), Katica Krešić (Mostar), Šimun Musa (Mostar),
Ivica Musić (Mostar), Robert Sullivan (Champaign),
Zoran Tomić (Mostar), Boguslaw Zieliński (Poznań)
ZNANSTVENO VIJEĆE
Damir Boras (Zagreb), Nedjeljka Balić-Nižić (Zadar), Ivo Čolak (Mostar),
Vinko Grubišić (Waterloo), Jadranka Lasić-Lazić (Zagreb), Radoslav Katičić (Zagreb),
Mile Mamić (Zadar), Marinko Marić (Dubrovnik), Zvonko Miljko (Mostar),
Anto Mišić (Zagreb), Ljerka Ostojić (Mostar), Iko Skoko (Mostar), Ante Uglešić (Zadar)
GLAVNI UREDNIK
Šimun Musa
IZVRŠNI UREDNIK
Mate Buntić
TAJNIK
Mate Penava